Mam stary projekt CSS i używa px jako domyślnej jednostki. Teraz projekt musi zostać odnowiony i muszę zastąpić wszystkie px do REM za pomocą wyszukiwania VSCODE i wymienić, a stosunek 10px = 1Rem ...

0
Hao Wu 14 kwiecień 2021, 05:02

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Opcja może użyć . w wymianie grup $1.$2$3rem, a następnie wymień .0rem; za pomocą 0rem;

\b(?![1-4](?:\.\d+)?px)(?<!(?<!\S)\.)(\d*)(\d)(?:\.(\d+))?px\b

Wyjaśnienie

  • \b Granica słowa
  • (?! negatywne lookhead
    • {x1}} Dopasuj cyfrę 1-4 opcjonalnie, a następnie . i 1+ cyfry i px
  • ) Zamknij spojrzenie naprzód
  • (?<!(?<!\S)\.) Negatywne Lookhead, aby zapewnić, że po lewej nie jest . z brzegową brzegową w lewo, aby zapobiec częściowym meczu
  • (\d*)(\d) Grupa Przechwytująca 1, Dopasuj opcjonalne cyfry i przechwytywanie pojedynczej cyfry w grupie 2
  • (?:\.(\d+))? Opcjonalnie dopasowywanie . i wychwytywanie w grupie 3 1+ cyfry
  • px\b Match px, a następnie granica słowa

Demo Regex

1
The fourth bird 14 kwiecień 2021, 09:46