Chcę użyć PageView.Builder w trzeprzewu, aby nawigować na stronę do innej strony. Jak wdrożyć go do mojego kodu?

Oto mój kod

...   
List<StatefulWidget> pages = [
    HomePage(),
    ListDoaPage(),
    QiblatPage(),
    FavPage()
   ];
  
   PageController controller = PageController();
  
   int _selectedIndex = 0;
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
     home: Scaffold(
      extendBody: true,
      body: PageView.builder(
        itemCount: 4,
        controller: controller,
        onPageChanged: (page) {
         setState(() {
          _selectedIndex = page;
         });
        },
        itemBuilder: (context, position) {
         return 
         // ????
         ;
        }),
  ...

Wynikiem, który chcę być taki

enter image description here

Dziękuję Ci :)

0
Bill Rei 16 kwiecień 2021, 04:45

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Po prostu umieść swoją stronę w ItemBuilder:

List<StatefulWidget> pages = [
    HomePage(),
    ListDoaPage(),
    QiblatPage(),
    FavPage()
   ];
  
   PageController controller = PageController();
  
   int _selectedIndex = 0;
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
     home: Scaffold(
      extendBody: true,
      body: PageView.builder(
        itemCount: 4,
        controller: controller,
        onPageChanged: (page) {
         setState(() {
          _selectedIndex = page;
         });
        },
        itemBuilder: (context, position) {
         return pages[position];
        }),
1
Jim Chiu 16 kwiecień 2021, 02:03