Mam stół faktury i mam problem z zaznaczonym lub nie. Jeśli sprawdzone, chcę, aby cały typ znacznika TD wszystkie obliczono, jeśli nie zaznaczone nie obliczono, ale teraz wartość obliczona dla wszystkich. Na przykład, jeśli sprawdzę projekt i nie sprawdzę Freelencenter, to obliczenie wynosi 10 + 0, a jeśli sprawdzę projekt i Freelencenter jest 10 + 12

 $('table').on('mouseup keyup', 'input[type=number]', () => calculateTotals());

$('.btn-add-row').on('click', () => {
 const $lastRow = $('.item:last');
 const $newRow = $lastRow.clone();

 $newRow.find('input').val('');
 $newRow.find('td:last').text('$0.00');
 $newRow.insertAfter($lastRow);

 $newRow.find('input:first').focus();
});

function calculateTotals() {
 const subtotals = $('.item').map((idx, val) => calculateSubtotal(val)).get();
 const total = subtotals.reduce((a, v) => a + Number(v), 0);
 $('.total td:eq(1)').text(formatAsCurrency(total));
}

function calculateSubtotal(row) {
 const $row = $(row);
 const inputs = $row.find('input[type=number]');
 const subtotal = inputs[0].value + inputs[1].value;

 $row.find('td:last').text(formatAsCurrency(subtotal));

 return subtotal;
}

function formatAsCurrency(amount) {
 return `$${Number(amount).toFixed(2)}`;
}
.invoice-box {
 max-width: 800px;
 margin: auto;
 padding: 30px;
 border: 1px solid #eee;
 box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, .15);
 font-size: 16px;
 line-height: 24px;
 font-family: 'Helvetica Neue', 'Helvetica', Helvetica, Arial, sans-serif;
 color: #555;
}

.invoice-box table {
 width: 100%;
 line-height: inherit;
 text-align: left;
}

.invoice-box table td {
 padding: 5px;
 vertical-align: top;
}

.invoice-box table tr td:nth-child(n+2) {
 text-align: right;
}

.invoice-box table tr.top table td {
 padding-bottom: 20px;
}

.invoice-box table tr.top table td.title {
 font-size: 45px;
 line-height: 45px;
 color: #333;
}

.invoice-box table tr.information table td {
 padding-bottom: 40px;
}

.invoice-box table tr.heading td {
 background: #eee;
 border-bottom: 1px solid #ddd;
 font-weight: bold;
}

.invoice-box table tr.details td {
 padding-bottom: 20px;
}

.invoice-box table tr.item td{
 border-bottom: 1px solid #eee;
}

.invoice-box table tr.item.last td {
 border-bottom: none;
}

.invoice-box table tr.item input {
 padding-left: 5px;
}

.invoice-box table tr.item td:first-child input {
 margin-left: -5px;
 width: 100%;
}

.invoice-box table tr.total td:nth-child(2) {
 border-top: 2px solid #eee;
 font-weight: bold;
}

.invoice-box input[type=number] {
 width: 60px;
}

@media only screen and (max-width: 600px) {
 .invoice-box table tr.top table td {
   width: 100%;
   display: block;
   text-align: center;
 }
 
 .invoice-box table tr.information table td {
   width: 100%;
   display: block;
   text-align: center;
 }
}

/** RTL **/
.rtl {
 direction: rtl;
 font-family: Tahoma, 'Helvetica Neue', 'Helvetica', Helvetica, Arial, sans-serif;
}

.rtl table {
 text-align: right;
}

.rtl table tr td:nth-child(2) {
 text-align: left;
}
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Document</title>
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
 <div class="invoice-box">
  <table cellpadding="0" cellspacing="0">
   <tr class="top">
    <td colspan="4">
     <table>
      <tr>
       <td class="title">
        <img src="https://www.sparksuite.com/images/logo.png" style="width:100%; max-width:300px;">
       </td>
 
       <td>
        Invoice #: 123<br> Created: January 1, 2015<br> Due: February 1, 2015
       </td>
      </tr>
     </table>
    </td>
   </tr>
 
   <tr class="information">
    <td colspan="4">
     <table>
      <tr>
       <td>
        Sparksuite, Inc.<br> 12345 Sunny Road<br> Sunnyville, CA 12345
       </td>
 
       <td>
        Acme Corp.<br> John Doe<br> john@example.com
       </td>
      </tr>
     </table>
    </td>
   </tr>
 
   <tr class="heading">
    <td colspan="3">
     Payment Method
    </td>
 
    <td>
     Check #
    </td>
   </tr>
 
   <tr class="details">
    <td colspan="3">
     Check
    </td>
 
    <td>
     1000
    </td>
   </tr>
 
   <tr class="heading">
    <td>
     Item
    </td>
 
    <td>
     Unit Cost
    </td>
 
    <td>
     Quantity
    </td>
 
    <td>
     Price
    </td>
   </tr>
 
   <tr class="item">
    <td>
     <input value="Website design" />
    </td>
 
    <td>
     $<input type="number" value="10" />
     <input type="checkbox" value="Design"> Design<br>
     $<input type="number" value="12" />
     <input type="checkbox" value="Freelencer"> Freelencer
    </td>
 
    <td>
     <input type="number" value="1" />
    </td>
 
    <td>
     $300.00
    </td>
   </tr>
 
   <tr class="item">
    <td>
     <input value="Programmer" />
    </td>
 
    <td>
     $<input type="number" value="10" />
     <input type="checkbox" value="Design"> Coding<br>
     $<input type="number" value="12" />
     <input type="checkbox" value="Freelencer"> Freelencer
    </td>
 
    <td>
     <input type="number" value="1" />
    </td>
 
    <td>
     $75.00
    </td>
   </tr>
 
   <tr class="item">
    <td>
     <input value="Server Administrator" />
    </td>
 
    <td>
     $<input type="number" value="10" />
     <input type="checkbox" value="Design"> Design<br>
     $<input type="number" value="12" />
     <input type="checkbox" value="Freelencer"> Freelencer
    </td>
 
    <td>
     <input type="number" value="1" />
    </td>
 
    <td>
     $10.00
    </td>
   </tr>
 
   <tr>
    <td colspan="4">
     <button class="btn-add-row">Add row</button>
    </td>
   </tr>
 
   <tr class="total">
    <td colspan="3"></td>
 
    <td>
     Total: $385.00
    </td>
   </tr>
  </table>
 </div>
</body>

</html>
1
Bonny AUlia 19 marzec 2020, 12:48

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Pierwszy problem, który masz, jest to, że używasz operatora + na dwóch wartościach łańcuchowych, aby je powiązać. Aby wykonać dodatek, musisz przekonwertować je do wartości numerycznych, które można wykonać w tym przypadku, używając parseFloat().

W odniesieniu do kwestii tylko obliczania sprawdzonych wartości można użyć selektora :checkbox:checked, aby pobrać tylko te pola, a następnie dodać swoje wartości. Ponadto musisz pomnożyć wynik tego przez pole ilościowe w tym samym wierszu. Aby ułatwić dodać klasę .quantity do tego wejścia.

Wreszcie musisz także wywołać calculateTotals, gdy obciążenia strony, aby pokazać prawidłowe sumy dla aktualnego stanu formularza, a także po zmianie dowolnej linii wyboru.

Biorąc to wszystko pod uwagę, spróbuj tego:

$('table')
 .on('input', 'input[type="number"]', () => calculateTotals())
 .on('change', ':checkbox', () => calculateTotals());
 
calculateTotals();

$('.btn-add-row').on('click', () => {
 const $lastRow = $('.item:last');
 const $newRow = $lastRow.clone();

 $newRow.find('input').val('');
 $newRow.find('td:last').text('$0.00');
 $newRow.insertAfter($lastRow);
 $newRow.find('input:first').focus();
});

function calculateTotals() {
 const subtotals = $('.item').map((idx, val) => calculateSubtotal(val)).get();
 const total = subtotals.reduce((a, v) => a + Number(v), 0);
 $('.total td:eq(1)').text(formatAsCurrency(total));
}

function calculateSubtotal(row) {
 const $row = $(row);
 let subtotal = 0;
 let qty = parseInt($row.find('.quantity').val(), 10);
 $row.find(':checkbox:checked').each(function() {
  subtotal += (parseFloat($(this).closest('label').prev().val()) * qty) || 0;
 })
 $row.find('td:last').text(formatAsCurrency(subtotal));
 return subtotal;
}

function formatAsCurrency(amount) {
 return `$${parseFloat(amount).toFixed(2)}`;
}
.invoice-box {
 max-width: 800px;
 margin: auto;
 padding: 30px;
 border: 1px solid #eee;
 box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, .15);
 font-size: 16px;
 line-height: 24px;
 font-family: 'Helvetica Neue', 'Helvetica', Helvetica, Arial, sans-serif;
 color: #555;
}

.invoice-box table {
 width: 100%;
 line-height: inherit;
 text-align: left;
}

.invoice-box table td {
 padding: 5px;
 vertical-align: top;
}

.invoice-box table tr td:nth-child(n+2) {
 text-align: right;
}

.invoice-box table tr.top table td {
 padding-bottom: 20px;
}

.invoice-box table tr.top table td.title {
 font-size: 45px;
 line-height: 45px;
 color: #333;
}

.invoice-box table tr.information table td {
 padding-bottom: 40px;
}

.invoice-box table tr.heading td {
 background: #eee;
 border-bottom: 1px solid #ddd;
 font-weight: bold;
}

.invoice-box table tr.details td {
 padding-bottom: 20px;
}

.invoice-box table tr.item td {
 border-bottom: 1px solid #eee;
}

.invoice-box table tr.item.last td {
 border-bottom: none;
}

.invoice-box table tr.item input {
 padding-left: 5px;
}

.invoice-box table tr.item td:first-child input {
 margin-left: -5px;
 width: 100%;
}

.invoice-box table tr.total td:nth-child(2) {
 border-top: 2px solid #eee;
 font-weight: bold;
}

.invoice-box input[type=number] {
 width: 60px;
}

@media only screen and (max-width: 600px) {
 .invoice-box table tr.top table td {
  width: 100%;
  display: block;
  text-align: center;
 }
 .invoice-box table tr.information table td {
  width: 100%;
  display: block;
  text-align: center;
 }
}


/** RTL **/

.rtl {
 direction: rtl;
 font-family: Tahoma, 'Helvetica Neue', 'Helvetica', Helvetica, Arial, sans-serif;
}

.rtl table {
 text-align: right;
}

.rtl table tr td:nth-child(2) {
 text-align: left;
}
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <div class="invoice-box">
  <table cellpadding="0" cellspacing="0">
   <!-- irrelevant rows removed -->
   <tr class="heading">
    <td colspan="3">Payment Method</td>
    <td>Check #</td>
   </tr>
   <tr class="details">
    <td colspan="3">Check</td>
    <td>1000</td>
   </tr>
   <tr class="heading">
    <td>Item</td>
    <td>Unit Cost</td>
    <td>Quantity</td>
    <td>Price</td>
   </tr>
   <tr class="item">
    <td>
     <input value="Website design" />
    </td>
    <td>
     $<input type="number" value="10" />
     <label><input type="checkbox" value="Design"> Design</label><br>      
     $<input type="number" value="12" />
     <label><input type="checkbox" value="Freelencer"> Freelencer</label>
    </td>
    <td>
     <input type="number" value="1" class="quantity" />
    </td>
    <td></td>
   </tr>
   <tr class="item">
    <td>
     <input value="Programmer" />
    </td>
    <td>
     $<input type="number" value="10" />
     <label><input type="checkbox" value="Design"> Design</label><br>      
     $<input type="number" value="12" />
     <label><input type="checkbox" value="Freelencer"> Freelencer</label>
    </td>
    <td>
     <input type="number" value="1" class="quantity" />
    </td>
    <td></td>
   </tr>
   <tr class="item">
    <td>
     <input value="Server Administrator" />
    </td>
    <td>
     $<input type="number" value="10" />
     <label><input type="checkbox" value="Design"> Design</label><br>      
     $<input type="number" value="12" />
     <label><input type="checkbox" value="Freelencer"> Freelencer</label>
    </td>
    <td>
     <input type="number" value="1" class="quantity" />
    </td>
    <td></td>
   </tr>
   <tr>
    <td colspan="4">
     <button class="btn-add-row">Add row</button>
    </td>
   </tr>
   <tr class="total">
    <td colspan="3"></td>
    <td></td>
   </tr>
  </table>
 </div>
1
Rory McCrossan 19 marzec 2020, 10:16