OK menu Navbar (White Bar) działa dobrze i trzyma się na górze, ale po kliknięciu menu Lepka klasa nie działa już. Zrozumiałem, co powoduje problem, ale nie jestem pewien, jak to naprawić.

 /* This is Causing Sticky To Not Work After you Click On "Hamburger Menu" */
  .bottomnav.responsive {position: relative;}

Próbowałem usunąć {pozycję. Daj mi znać, jaki jest najlepszy sposób na naprawienie tego bez pomieszania menu.

Możesz zobaczyć tutaj stronę tutaj http://lonestarwebandgraphics.com/

enter image description here

enter image description here

enter image description here

0
ruben005 19 marzec 2020, 09:02

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Czy możesz użyć tego kodu do lepkich

  function fixed_top_menu() {
    var windows = $(window);
    windows.on("scroll", function () {
      var header_height = $(".bottomnav").height();
      var scrollTop = windows.scrollTop();
      if (scrollTop > header_height) {
        $(".bottomnav").addClass("sticky");
      } else {
        $(".bottomnav").removeClass("sticky");
      }
    });
  }
  fixed_top_menu();

.bottomnav.sticky{
 background-color: #fff;
 position: fixed;
 top: 0;
 }
1
Razu Ahmed 19 marzec 2020, 06:23