Chcę przejść różną ilość argumentów poprzez satysfakcjonujący stan funkcji. Ale problemem jest argumenty, muszą być taką samą ilością parametru funkcji. W każdym warunkowym warunkach mam różne wartości zmiennych, które chcę przejść jako argumenty. Jak uniknąć tego i pomyślnie wykonać mój kod.

#include<stdio.h>
float file_w(float root1,float root2, float real,float imag)
{

  FILE *fileWrite;
  fileWrite= fopen("fileNames.txt", "a+");
  if(root2==NULL && real==NULL && imag==NULL){
   fprintf(fileWrite,"%.2f",root1);
   fclose(fileWrite);
  }
}
float file_r()
{
  system("cls");
  printf("\n\n\n\t\t\t\tCalculation History\n\n\t\t\t\t");
  FILE *file;
  char c;
  file=fopen("fileName.txt","r");
  if(file==NULL)
  {
    printf("file not found");
  }
  else
  {
    while(!feof(file))
    {
      c=fgetc(file);
      printf("%c",c);

    }
    fclose(file);
    printf("\n");
    system("Pause");
    main();
  }
}
int main(){
  double a, b, c, discriminant, root1, root2, realPart, imagPart;
  int opt;
  printf("Enter coefficients a, b and c: \n");
  scanf("%lf", &a);
  scanf("%lf",&b);
  scanf("%lf",&c);

  discriminant = b * b - 4 * a * c;

  if (discriminant > 0)
  {
    root1 = (-b + sqrt(discriminant)) / (2 * a);
    root2 = (-b - sqrt(discriminant)) / (2 * a);
    printf("\n\t\t\t\troot1 = %.2lf and root2 = %.2lf\n\n\t\t\t\t", root1, root2);
    file_w(root1,root2);
  }

  else if (discriminant == 0)
  {
    root1 = root2 = -b / (2 * a);
    printf("\n\t\t\t\troot1 = root2 = %.2lf\n\n\t\t\t\t", root1);
    file_w(root1);
  }

  else
  {
    realPart = -b / (2 * a);
    imagPart = sqrt(-discriminant) / (2 * a);
    printf("\n\t\t\t\troot1 = %.2lf + %.2lfi and root2 = %.2f - %.2fi\n\n\t\t\t\t", realPart, imagPart, realPart, imagPart);
    file_w(realPart,imagPart);
  }
return 0;
}

0
Ishan Ahmed 13 kwiecień 2021, 08:04

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Argument o zmiennej długości w C

Argument o zmiennej długości jest funkcją, która umożliwia funkcję otrzymania dowolnej liczby argumentów. Istnieją sytuacje, w których chcemy, aby funkcja obsługi zmiennej liczby argumentów zgodnie z wymaganiami.

 1. Suma danej liczby.
 2. Minimum danej liczby. i wiele więcej.

Zmienna liczba argumentów jest reprezentowana przez trzy kropki (...)

Na przykład:

#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>

double average(int num,...) {

  va_list valist;
  double sum = 0.0;
  int i;

  /* initialize valist for num number of arguments */
  va_start(valist, num);

  /* access all the arguments assigned to valist */
  for (i = 0; i < num; i++) {
   sum += va_arg(valist, int);
  }
  
  /* clean memory reserved for valist */
  va_end(valist);

  return sum/num;
}

int main() {
  printf("Average of 2, 3, 4, 5 = %f\n", average(4, 2,3,4,5));
  printf("Average of 5, 10, 15 = %f\n", average(3, 5,10,15));
}
1
Nick 13 kwiecień 2021, 05:19