Funkcja zwraca wartość kątów trójkąta w stopniach z długości boków, wyniki są liczbami całkowitymi posortowane od najniższych do najwyższej

from math import acos, degrees

def angles(a, b, c):
  alpha = beta = gamma = 0
  if a !=0 and b != 0 and c != 0:
    if a + b < c or a + c < b or b + c < a:
      return [alpha, beta, gamma]
    else:
      alpha = int(degrees(acos(( c*c + b*b - a*a ) / (2 * c * b))))
      beta = int(degrees(acos(( a*a + c*c - b*b ) / (2 * a * c))))
      gamma = int(degrees(acos(( a*a + b*b - c*c ) / (2 * a * b))))
      return list.sort([alpha, beta, gamma])

Dlaczego w rezultacie dostaję None?

1
user8544907 3 wrzesień 2017, 19:14

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

list.sort Sortuje listę w miejscu i zwraca None. Zamiast tego możesz użyć sorted:

return sorted([alpha, beta, gamma])
2
Mureinik 3 wrzesień 2017, 16:20

Wypróbuj ten kod:

Z acos importu matematycznego, stopni

def angles(a, b, c):
  alpha = beta = gamma = 0
  if a !=0 and b != 0 and c != 0:
    if a + b < c or a + c < b or b + c < a:
      return [alpha, beta, gamma]
    else:
      alpha = int(degrees(acos(( c*c + b*b - a*a ) / (2 * c * b))))
      beta = int(degrees(acos(( a*a + c*c - b*b ) / (2 * a * c))))
      gamma = int(degrees(acos(( a*a + b*b - c*c ) / (2 * a * b))))
      lst = [alpha, beta, gamma]
      lst.sort()
      return lst

print angles(4,4,4)
1
Kshitij Mittal 3 wrzesień 2017, 16:22