AZ COSMOSDB Mongodb Collection Create -G -a -D -N --idx @ indexes.json

Uruchamianie polecenia w tym formacie daje błąd: Wdrożenie nie powiodło się. ID korelacji: ..... Definicja indeksu nie zawiera specyfikacji indeksu "_id".

My indeksy.Json zawartość pliku jest taka jak pokazana pod spodem:

[
  { "_id": 1 },
  {
   "key": 
    {"keys":["$**"]},
      "options":{"Wildcard":true}
  }
]
0
Omesh Kumar Yadav 19 kwiecień 2021, 11:46

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Spróbuj zamiast tego JSON.

"indexes": [
  {
    "key": {
      "keys": [
        "_id"
      ]
    }
  },
  {
    "key": {
      "keys": [
        "$**"
      ]
    }
  }
]
0
Mark Brown 19 kwiecień 2021, 17:55