W Khronos Obsługa dokumentacji dla GlGeneratemipMap (Glenum Cel) Funkcja rozpoczyna się od OpenGL 3.0. Dlaczego ta funkcja istnieje również w klasie GES20?:

GLES20.glGenerateMipmap(GLES20.GL_TEXTURE_2D);

Lub robi OpenGL ES 2.0 również wspiera automatyczną generację MIPMAPS?

1
alexrnov 22 marzec 2020, 09:01

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Strona, do której się odnoszą, nie jest specyfikacją, to wiki. Więcej informacji można znaleźć w Desktop OpenGL Strony Zamiast OpenGL ES Strony.
glGenerateMipmap OpenGL ES Strona, wyraźnie stwierdza, że glGenerateMipmap jest zapewnia od openGL ES 2.0.
W każdym razie jedyną prawdą jest specyfikacja OpenGL (ES).

Zobacz OpenGL ES 2.0 Pełna specyfikacja - 3.7.11 MIPMAP Generation:

Mipmaps można wygenerować za pomocą polecenia

void GenerateMipmap( enum target );
1
Rabbid76 22 marzec 2020, 07:07