Próbuję zrobić plik wsadowy z liniami poleceń systemu Windows, które zmieni nazwę pliku i przeniesie go do innej lokalizacji, gdy potrzebujesz tylko do wprowadzenia nowej nazwy pliku. Widziałem różne metody, ale żadne dla tego konkretnie wszystkie od razu, co faktycznie działało dla mnie.

Oto kod, którego używałem i dostałem komunikat o błędzie

@echo off
set /p newname=New File Name: 
ren /Y C:\Program Files\ffmpeg\bin\file.mp4 %newname%.mp4
move %newname%.mp4 C:\Users\Test\Videos

Próbowałem też tego bez szczęścia

@echo off
set /p "newname=New File Name: "
move /Y file.mp4 C:\Users\Test\Videos\%newname%.mp4
0
MurkN 14 kwiecień 2021, 17:27

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

ren nie ma przełącznika /Y, spróbuj uruchomić

@echo off
set /p newname=New File Name: 
ren C:\Program Files\ffmpeg\bin\file.mp4 %newname%.mp4
move %newname%.mp4 C:\Users\Test\Videos

Spróbuj również cytować swojemu podłączenia, ponieważ ma przestrzenie

ren /Y "C:\Program Files\ffmpeg\bin\file.mp4" "%newname%.mp4"

Polecenie move nie będzie działać, chyba że bieżący katalog jest w tym folderze. Albo użyj w pełni kwantyfikowanego filmu lub cd do folderu

0
Nico Nekoru 14 kwiecień 2021, 14:57