Powiedz, że mam data.table z wartościami numerycznymi i chcę nowej kolumny TRUE, jeśli pewna wartość numeryczna istnieje w określonych innych kolumnach, a FALSE Jeśli nie. Więc jeśli mam tę tabelę:

  a  b  c
1  23 12 34
2  12 56 43
3  11 12 14
4  13 23 6
5  13 15 4
6  12 23 56
7  76 23 1
8  2  9  22
9  5  21 12
10 12 65 31

I chcę kolumny, która mówi mi, które wiersze mają 12 w kolumnach a lub c, tj. Wynik byłby

  a  b  c  ac_12
1  23 12 34 FALSE
2  12 56 43 TRUE
3  11 12 14 FALSE
4  13 23 6  FALSE
5  13 15 4  FALSE
6  12 23 56 TRUE
7  76 23 1  FALSE
8  2  9  22 FALSE
9  5  21 12 TRUE
10 12 65 31 TRUE

Próbowałem robić coś takiego

val <- 12
cols <- c("a", "c")
dt[, ac_12 := lapply(.SD, function(x) val %in% x), .SDcols = cols]

Ale to nie zadziałało. Co ja robię źle?

0
Wiktor Gustafsson 19 marzec 2020, 17:29

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź
dat[, ac_12 := rowSums(do.call(cbind, lapply(.SD, `%in%`, val))) > 0, .SDcols = cols ]
#   a b c ac_12
# 1: 23 12 34 FALSE
# 2: 12 56 43 TRUE
# 3: 11 12 14 FALSE
# 4: 13 23 6 FALSE
# 5: 13 15 4 FALSE
# 6: 12 23 56 TRUE
# 7: 76 23 1 FALSE
# 8: 2 9 22 FALSE
# 9: 5 21 12 TRUE
# 10: 12 65 31 TRUE

Aby zobaczyć, co się dzieje, zacznijmy od wewnętrznego (najbardziej kodujące argumenty tylko dla tego przejścia):

lapply(dat[,c('a','c')], `%in%`, val)
# $a
# [1] FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE TRUE
# $c
# [1] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE

do.call(cbind, lapply(dat[,c('a','c')], `%in%`, val))
#      a   c
# [1,] FALSE FALSE
# [2,] TRUE FALSE
# [3,] FALSE FALSE
# [4,] FALSE FALSE
# [5,] FALSE FALSE
# [6,] TRUE FALSE
# [7,] FALSE FALSE
# [8,] FALSE FALSE
# [9,] FALSE TRUE
# [10,] TRUE FALSE

rowSums(do.call(cbind, lapply(dat[,c('a','c')], `%in%`, val)))
# [1] 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1
0
r2evans 22 marzec 2020, 23:46