Próbuję uzależnień zaimportować drugi prywatny podsieć, jeśli parametr (IsMulticaZ) ocenia się prawdziwym, a jeśli nie pominąć drugiego przejęcie przydziału za pomocą AWS :: Parametr Novalue Pseudo.

Jednak podczas tworzenia zmiany otrzymuję następujący błąd:

Wystąpił błąd (ValidationError) Podczas wywoływania operacji kreacji: Błąd szablonu: niezatwierdzona zależność stanu IsMultiAZ w Fn :: IF

Conditions:
  isMultiAZ: !Equals [!Ref MultiAZ, true]
VPCOptions:
    SubnetIds:
     - Fn::ImportValue:
       Fn::Sub: '${ClusterStackName}-PrivateSubnetOneID'
     - Fn::If:
      - IsMultiAZ
      - Fn::ImportValue:
        Fn::Sub: '${ClusterStackName}-PrivateSubnetTwoID'
      - Ref: AWS::NoValue  

Czy brakuje mi czegoś naprawdę oczywistego? Na powierzchni wydaje się to, że powinno działać.

1
Pegasus18 13 kwiecień 2021, 11:03

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Cóż, twój stan ma nazwę isMultiAZ, ale próbujesz użyć IsMultiAZ. Więc powinno być:

Conditions:
  IsMultiAZ: !Equals [!Ref MultiAZ, true]
1
Marcin 13 kwiecień 2021, 08:06