Próbuję otworzyć PDF w nowej karcie w reakcji JS. Kod jest podłączony poniżej. Problem, który mam, polega na tym, że mój plik PDF ma swoją nazwę zmienioną w nowej karcie. Nagłówek zakładki staje się sampe.e72672.pdf. Ja tylko robię próbkę? Również jak zdefiniować twardy kod URL dla nowej karty?

import React from "react";
import Resume from "../static/sample.pdf";

 return (
  <div className="MainLandingContainer">
   <div className="ResumeContainer">
    <Button variant="primary" target="_blank" href={Resume}>
     Resume
    </Button>
   </div>
  </div>
 );
}

export default Landing;
1
vishalkohli 12 kwiecień 2020, 02:20

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Myślę, że nie możemy zmienić baseURL okna bez przeładowania do nowego adresu URL. Ale możemy zmienić ścieżkę za pomocą history.pushState. Oto rozwiązanie, które pracuje w Mozilli i Chrome.

import React from "react";
import Resume from "./Sample.pdf";

const Landing = () => {
 const openPDF = () => {
  const pdfWindow = window.open("test");
  const title   = "My PDF";
  const URI    = "test/test";
  const html   = `
   <html>
    <head>
     <title>${title}</title>
    </head>
    <body style="margin:0">
     <embed width="100%" height="100%" src=${Resume} type="application/pdf">
    </body>
   </html>
  `;

  pdfWindow.document.write(html);
  pdfWindow.document.close();
  pdfWindow.history.pushState(null, null, URI);
 };

 return (
  <div className="MainLandingContainer">
   <div className="ResumeContainer">
    <button variant="primary" target="_blank" onClick={openPDF}>
     Resume
    </button>
   </div>
  </div>
 );
};

export default Landing;

Możesz znaleźć Codesandbox Oto

2
Niyas Nazar 13 kwiecień 2020, 13:49