Próbuję wykonać funkcję do zautomatyzowania moich zobowiązań w Spyder, jak bardzo wpisuję się na wiele następujących:

!git init
!git add myfilename.py
!git commit -m "my commit comment"

Ale do pracy jako funkcja, muszę być w stanie przekazać nazwy plików, które wprowadzam do argumentów funkcji Uzyskaj niezrównany błąd: "Fatal: Pathspec" Plik "nie pasuje do żadnych plików"

def gitCommit(*files, commit = "Place Commit Comment Here"):
    !git init
    for file in files:
        !git add file
    !git commit -m paste(commit)

Nie jestem pewien, jak uciec od "!" aspekt kodu, który wyraźnie nie rozpoznaje zmiennej "plik"

0
Dick McManus 27 marzec 2020, 03:53

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Zrób to i powinno działać: -

!git add $file

Właśnie sprawdziłem dokumentację.

IPython Magics.

Aliases rozszerzają zmienne Pythona, takie jak połączenia systemowe za pomocą ! lub !! Do: Wszystkie wyrażenia prefiksowane z ‘$’ zostają rozszerzone. Szczegółowe informacje Zasady semantyczne, patrz PEP-215: ...

1
user27286 27 marzec 2020, 01:30