Async Def Test (CTX, ARG1, ARG2): _SMPT = SMTPLIB.SMTP ("Mail.cock.li", 587) _SMPT.Starttls () Nazwa użytkownika = ('My email@cock.li') Hasło = ('My Pass ") Spróbuj: _smpt.login (nazwa użytkownika, ...

0
Inga Gebardt 14 kwiecień 2021, 08:45

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

UWAGA: Zmień ustawienia zabezpieczeń identyfikatora poczty nadawcy tak, że umożliwia dostęp do aplikacji niskiej zabezpieczeń (można wykonać ręcznie w ustawieniach poczty)

Użyj następującego kodu

import smtplib
s = smtplib.SMTP('smtp.gmail.com', 587)
s.starttls()
sender_email_id=input("sender mail")
sender_email_id_password=input("sender mail password")
s.login(sender_email_id, sender_email_id_password)
message = "Message_you_need_to_send"
receiver_email_id=input("receiver mail")
s.sendmail(sender_email_id, receiver_email_id, message)
s.quit()
0
Scrapper 14 kwiecień 2021, 06:05