Mam następującą funkcję. Próbuję usunąć wszystkie znaczniki <img> i tylko drugi wiersz z tabeli, który znajduje się w tych danych. Kod i selektory działają dobrze w konsoli, ale nie otrzymuję wyniku data zmiennej po wymianie wszystkich rzeczy.

 function fetchDetails(URLToRead, email) {
    $.get(URLToRead, function (data) {
      console.log(data);
      var imgTags = $(data).find('img');
      $.each(imgTags, function (i,v) {
        $(v).remove();
      });
      $(data).find('table tr:nth-child(2)').remove();
      console.log(data);
    });
  }

URLToRead Zawartość:

<TABLE>
        <TR>
          <TD>
            <span></span>
          </TD>
        </TR>
        <TR>
          <TD></TD>
        </TR>
        <TR>
          <TD ><span ></TD>
        </TR>
        <TR>
          <TD height="12" colSpan="4"><IMG src="../images/spacer.gif" width="20" height="7"></TD>
        </TR>
      </TABLE>
1
Rahyab Ahmed 2 kwiecień 2020, 17:40

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Problem polega na tym, że .remove() działa na elementach, które są w DOM. Twój data nigdy nie jest dodawany do DOM.

Możesz utworzyć div z display: none, a następnie wykonaj potrzebne operacje:

let data = `
<TABLE>
        <TR>
          <TD>
            <span></span>
          </TD>
        </TR>
        <TR>
          <TD></TD>
        </TR>
        <TR>
          <TD ><span ></TD>
        </TR>
        <TR>
          <TD height="12" colSpan="4"><IMG src="../images/spacer.gif" width="20" height="7"></TD>
        </TR>
      </TABLE>
`

let tempDiv = $("<div style='display: none;'></div>")

$("body").append(tempDiv)
$(tempDiv).append(data)

$(tempDiv).find('img').remove();
$(tempDiv).find('table tr:nth-child(2)').remove();

console.log($(tempDiv).html())
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
3
Anurag Srivastava 2 kwiecień 2020, 15:10