Chcę przywrócić moją tabelę z BCP za pomocą kodu poniżej.

BCP framework.att.attendance in "D:\test\mhd.txt" -T -c

Ale kolumna (id) to tożsamość w tej tabeli.

Kiedy dane są przywracane za pomocą BCP, chcę, aby kolumny id pozostały niezmienione.

Innymi słowy, jeśli identyfikator pierwszego wiersza to „7” przed BCP, chcę zaimportować dane, a identyfikator pierwszego wiersza nadal będzie wynosić „7”.

Co powinienem zrobić?

2
Mohammad Naghsh 9 grudzień 2019, 14:47

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Import BCP.

-e

  • -E Określa, że wartość lub wartości tożsamości w importowanym pliku danych mają być używane dla kolumny tożsamości.
  • IF -e nie podano, wartości tożsamości dla tej kolumny w importowanym pliku danych są ignorowane.
2
Vignesh Kumar A 9 grudzień 2019, 15:32