Dzień dobry :

Moje pytanie jest bardzo proste, ale nie udało mi się znaleźć odpowiedniego rozwiązania.

Przypuśćmy, że mam tablicę 3 kolumn:

  • Kolumna 1: x jako pozycja osiowa (wartości numeryczne)
  • Kolumna 2: Y jako pozycja osiowa (wartości numeryczne)
  • Kolumna 4: Identyfikacja obiektu (np.: Vector_1, Vector_2 itp.)
  • Kolumna 4: Etykieta klasy, takie jak "klasa A", "klasa B", "Klasa C".

x <- Data.frame ("X" = 1: 3, "Y" = C (4,6,7), "Obiekt" = C ("John", "Dora", "Peter"), "Klasa" = ("Class_a", "class_b", "class_c"))

Jak mogę to spowiadać w r?

Chcę, aby każda klasa ma inny kolor / kształt. X & Y są pozycjami 2D.

Dziękuję bardzo.

r
0
mouad2020 1 grudzień 2019, 21:23

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź
#R version 3.3.2 
x <- data.frame("x" = 1:3 , "Y" = c(4,6,7) , "object" = c("John","Dora" , "Peter") , "Class"=c("Class_A" , "Class_B" ,"Class_C" ) )
z=x

plot(x[,1:2], pch=15+as.numeric(x$Class), col=x$Class) 
text(x=z$"x", y=z$"Y",labels=x$"object")
0
Tou Mou 13 grudzień 2019, 22:27