Pracuję nad aplikacją kątową, która pobiera dane z Azure Data Lake (gen2) i wiąże je z interfejsem użytkownika.

Moim wymaganiem jest przekazanie filtrów do pamięci gen2 i uzyskanie przefiltrowanych danych.

Nie chcę pobierać całego pliku BLOB, a następnie przetwarzać go w języku C #.

Czy możliwe jest przekazywanie filtrów / zapytań do magazynu obiektów blob gen2 i filtrowanie danych w tym samym miejscu?

0
Sagar K 8 grudzień 2019, 00:08

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Nie jestem pewien, który SDK lub API, którego używasz, ale zarówno Adls Gen2 Czytaj API i Przeczytaj blob API nie obsługuj funkcji filtrowania.

Należy zawsze najpierw pobrać plik do lokalnego, a następnie pobrać potrzebne dane; Lub możesz użyć zestawu SDK magazynu obiektów blob (częściowo obsługuje ADLS Gen2), aby odczytać plik JSON w pamięci, a następnie pobrać potrzebne dane.

1
Ivan Yang 18 grudzień 2019, 08:28