Jeśli mam ten kod:

import SwiftUI

struct Test: View {
  var body: some View {
    Text("Hello World!")
      .font(.title)
      .foregroundColor(.white)
      .padding()
      .background(Color.red)
  }
}

Mam ten wynik:

Jak mogę dokładnie położyć z kodu "Hello World" w górnej części widoku, jak pokazano na zrzucie ekranu poniżej?

0
Cesare Piersigilli 24 listopad 2019, 19:59

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Aby przesunąć Text na górę ekranu, musisz owinąć go w VStack i umieść poniżej Spacer, aby nacisnąć tekst na górę ekranu:

var body: some View {
  VStack {
    Text("Hello World!")
      // all the modifiers
    Spacer()
  }
}

Text zajmuje tylko ilość potrzeb, których potrzebuje, podczas gdy Spacer zajmie go dowolną przestrzeń.

1
LuLuGaGa 24 listopad 2019, 17:20