Muszę ustawić uwierzytelnianie systemu Windows w KuberNetes. I skonfigurować GMSA w K8S dla strąków i kontenerów w systemie Windows, natknąłem się na ten link: - (https://kubernetes.io/docs/tasks/configure-pod-container/configure-gmsa/).

Ta dokumentacja ma krok potwierdzający " Zainstaluj WebHook, aby sprawdzić poprawność użytkowników GMSA ". Aby śledzić ten krok, skrypt Linux / UNIX jest poproszony o wykonanie, który generuje certyfikaty, klucz prywatny i inne wartości oraz substytut w pliku YAML, który jest dalej wykonywany na klastrze kubernetów. Jak wspomniano o zrzucie ekranu poniżej (część wspomnianego linku)

enter image description here

Teraz mam zainstalowany klient Kubectl zainstalowany na maszynie Windows, a nawet wszystkie obrazy utworzone i wdrażane na kontenerze systemu Windows uruchomiony tylko na Windows Server 2019.

Nie mogę wykonać tego skryptu UNIX / Linux, aby utworzyć WebHook z maszyny Windows. Czy jest jakiś inny sposób na osiągnięcie tego kroku.

Dzięki

0
Tarun Narang 9 styczeń 2020, 18:13

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Zainstalowałem Cygwin (platforma Linux w systemie Windows), aby wykonać skrypt.

1
fortanu82 14 styczeń 2020, 07:32