Próbuję utworzyć formularz, który będzie zawierał coś do wpisania (ciąg znaków), pole tekstowe do wpisania i jakiś tekst poniżej (zmienna = poprawna), aby dać mi znać, czy do tej pory mam to poprawne.

Na przykład (str) = "hello world", jeśli "hel" znajduje się w polu tekstowym, tekst poniżej będzie brzmiał "True". Problem polega na tym, że nie mogę uzyskać prawidłowego użycia (str) i (pole). Wydaje mi się, że podobne pytania są tutaj rozwiązywane za pomocą „leniwych”, ale to nie zadziała, ponieważ („Pole właściwości” z opakowaniem nie może być również leniwe ”).

func stringSlice(string: String, first: Int, last: Int)->String{
  var newStr = ""
  for number in 0..<string.count{
    if first <= number{
      if number <= last{
        newStr += "\(string[string.index(string.startIndex, offsetBy: number)])"
      }
    }
  }
  return newStr
}


func checkSoFar(answer: String, guess: String)->String{
  if stringSlice(string: answer, first: 0, last: guess.count) == guess{
    return "True"
  }
  return "False"
}


struct thisView: View{
  var str = "Hello world!"
  @State private var field = ""
  @State private var correct = checkSoFar(answer: str, guess: field)
  var body: some View{
    Form{
      Text(self.str)
      TextField("Type the above", text: $field){
      }
      Text(correct)
    }
  }
}
struct ContentView_Previews: PreviewProvider {
  static var previews: some View {
    thisView()
  }
}

Wszelkie pomysły będą mile widziane. Dziękuję Ci.

0
Joshua Lancaster 13 styczeń 2020, 12:57

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Najprostszym rozwiązaniem byłoby usunięcie właściwości correct i zrobienie tego

var body: some View{
  Form{
    Text(self.str)
    TextField("Type the above", text: $field){
    }
    Text(checkSoFar(answer: str, guess: field))
  }
}

Ale może to też może być droga naprzód: wywołanie funkcji checkSoFar po naciśnięciu przycisku

struct thisView: View{
  var str: String = "Hello World!"
  @State private var field: String = ""
  @State private var correct: String = ""

  init(answer: String) {
    str = answer
  }

  var body: some View{
    Form{
      Text(self.str)
      TextField("Type the above", text: $field){
      }
      Text(correct)
      Button("Try") {
        self.correct = checkSoFar(answer: self.str, guess: self.field)
      }

    }
  }
}
0
Joakim Danielson 13 styczeń 2020, 10:42