Obecnie mogę otrzymywać dane z czujników (za pośrednictwem koncentratora zdarzeń), aby strumieniowić format analityki I JSON. Chcę wizualizować te dane w Power BI i chcieliby filtrować wydarzenia do określonych dni, miesiąca, rok itd., Ale aby móc to zrobić, muszę podzielić czas na nowe kolumny. Otrzymuję znacznik czasu w formacie ISO 8601:

"Timestamp": "2020-01-13T08: 24: 50.0749840Z"

Nie udało mi się podzielić tego rodzaju znacznika w Analytics Stream. Czy jest ktoś, kto to zrobił wcześniej?

1
skh 13 styczeń 2020, 11:53

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Wystarczy użyć wbudowanej Funkcje daty i godziny w ASA, które mogłyby zidentyfikować format danych daty.

Sql:

SELECT
     Year(input.timestamp) as year,
     Month(input.timestamp) as month,
     Day(input.timestamp) as day
FROM
      input

Wynik:

enter image description here

0
Jay Gong 13 styczeń 2020, 09:52