Nadal jestem trochę zdezorientowany parametrami random_normal () (mean, stddev). Co tak naprawdę oznacza, stddev in random_normal mean?

(tf.compat.v1.random_normal([3, 128], mean=6, stddev=0.1, seed = 1)
1
artiest 5 styczeń 2020, 10:27

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Powyższy wiersz kodu próbuje zainicjować tensor wymiaru [3, 128] z losowymi wartościami pobranymi z rozkładu gaussowskiego (normalnego) (krzywa dzwonowa), który jest wyśrodkowany w (mean) 6 i który ma odchylenie standardowe (stddev) o wartości 0,1 (wskazujące „spread” lub „odchylenie” wartości wokół średniej 0,1). Losowe ziarno seed jest używane do generowania tego samego zestawu losowych wartości dla tensora w wielu uruchomieniach kodu, aby zapewnić spójność wyników. Losowe ziarno generuje ten sam zestaw losowych wartości pobranych z określonej dystrybucji na maszynach.

Więcej odniesień: 1. https://www.tensorflow.org/api_docs/ Python / TF / Random / Normal? Wersja = stabilna 2. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Normal_distribution

0
Balraj Ashwath 5 styczeń 2020, 08:11