Czy Swift ma wejściowe słowo kluczowe lub metodę, taką jak Java, C # lub C ++, do pobierania danych wejściowych od użytkownika na placu zabaw Xcode?

0
Wasif 11 styczeń 2020, 11:53

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Swift 5.1

Wybierz „Plik” -> „Nowy” -> „Projekt” -> „macOS” -> „Narzędzie wiersza poleceń”.

import Foundation

func input() -> String {
    let keyboard = FileHandle.standardInput
    let inputData = keyboard.availableData
    return String(data: inputData, encoding:String.Encoding.utf8.rawValue)!
}

if let number1 = readLine() , let number2 = readLine() {


var IntNum1 = Int(number1)
var IntNum2 = Int(number2)
}
0
iOSArchitect.com 11 styczeń 2020, 14:50