ssh localhost 'sleep 10' zajmuje 10s do biegu, więc myślałem, co kiedy użyłem nohup i &. Niestety, to nie zrobiło różnicy.

bash -c "nohup sleep 10 2> /dev/null &" zwraca natychmiast, więc próbowałem ssh localhost 'nohup sleep 10 2> /dev/null &', ale to nie wydaje się robić.

Jakieś pomysły?

0
neubert 19 styczeń 2020, 06:23

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Dla Nohup do pracy, jak oczekujesz, musisz także przekierować Stdout :

ssh localhost 'nohup sleep 10 > /dev/null 2>&1 &'
# OR
ssh localhost 'nohup sleep 10 >& /dev/null &'
2
pynexj 19 styczeń 2020, 03:39