Potrzebujesz wstawienia danych do bazy danych Dostaję to do metody Undeifne i jestem teraz zupełnie nowy, jak zdefiniować metodę To jest linia trasy trasa :: Post ("/ Colfunction", "Controller @ Colfunction"); To jest moja funkcja kontrolera

function colFunction(Request $req)
{
 $column =$req->input('column');

 $data =array('column'=>$column);
 \DB::table('column')->colFunction($data);
}
3
DJ Entertainment 28 listopad 2019, 10:44

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Wypróbuj ten kod

Użyj insert() instead of colFunction() w kodzie

function colFunction(Request $req)
{
   $column =$req->input('column');

   $data =array('column'=>$column);
   \DB::table('column')->insert($data);
}
1
Bhargav Chudasama 28 listopad 2019, 07:53