Mam pliki CSV z 2 kolumnami o nazwie słów i częstotliwości i chcesz zwrócić sumę liczby słów o częstotliwości 2 i mniej tego jest kodem, który próbuję użyć, ale mówi

TypeError: Nieobsługiwany typ operanda dla +: "int" i "str"

df=pd.read_csv('dictionary.csv')

result=(sum(df['word'] if df['freq']<=2))
print("the number of words appearing  less than 3 times are :{}".format{reslt})

Próbka danych.

enter image description here

1
programming freak 14 styczeń 2020, 14:55

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Jeśli chcesz liczyć numer dopasowywania wierszy, więc oznacza to numer True s użytku tylko sum:

result = (df['freq']<=2).sum()

Lub:

result = df['freq'].le(2).sum()
4
jezrael 14 styczeń 2020, 12:06