Wykonuję przelicznik wagi. Po tym, jak kilka osób go użyło, niektórzy zdali sobie sprawę, że na końcu pokazuje zbyt wiele miejsc dziesiętnych. Jak mogę to zrobić, aby wyświetlało się tylko do części setnych?

document.getElementById("output").style.visibility = "hidden";
document.getElementById("lbsInput").addEventListener("input", function(e) {
  document.getElementById("output").style.visibility = "visible";

  let lbs = e.target.value;

  document.getElementById("gramOutput").innerHTML = lbs * 454;
  document.getElementById("kgOutput").innerHTML = lbs / 2.205;
  document.getElementById("ozOutput").innerHTML = lbs * 16;
});
1
CodingLieutenant47 5 styczeń 2020, 19:36

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Metoda 1: Użyj metody toFixed(), konwertuje liczbę na ciąg znaków, zachowując określoną liczbę miejsc po przecinku.

var num = 123.456789;
var result = num.toFixed(3);

Wynik:

"123.456"   

Metoda 2: możesz użyć Math.round() w ten sposób:

Math.round(num * 100) / 100; 

Wynik:

123.46
0
sachin soni 5 styczeń 2020, 16:59