1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Zgodnie z tutorialem REGEX podążasz:

Specjalna konstrukcja (?ifthen|else) umożliwia tworzenie warunkowe wyrażenia regularne . Jeśli jeśli część oceni się na true, silnik REGEX będzie próbował dopasować się do części. W przeciwnym razie próbuje się zamiast tego część. Składnia składa się z pary nawiasów. Wspornik otwierania należy przestrzegać znak zapytania , a następnie część, a następnie część, a następnie część. Ta część może być następuje pionowy pasek i część inaczej. Możesz pominąć część innego, a pionowy pasek z nim.

Alternatywnie możesz sprawdzić, czy jest częścią, czy grupa wychwytywania wzięła udział w meczu tak daleko. Umieść numer grupy przechwytywania wewnątrz nawiasów i użyj tego jako części.

Twoje drugie pytanie brzmi:

RegEx Demo of \b(a)?b(?(1)c|d)\b

Należy pamiętać, że dodałem granicę słowo, aby uniknąć dopasowanego ciąg, jak częściowo abd.

Co jeśli ktoś rzeczywiście chciał pasować do dosłownego 1 w ten sposób?

Poprawne wejście: 1c lub {x1}} Invalid Input: 1d

To byłoby:

\b(1)?(?(1)c|d)\b
4
Community 20 czerwiec 2020, 09:12