Przeprowadzamy serwery od 2012 r. Do 2016 r. Mamy jeden serwer, który ma dużo Custom Views w Windows Event Log, że nie chcemy stracić. Można to łatwo wyeksportować po drugim klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając Export Custom View. Cel jest jednak importowaniem wszystkich na nowym serwerze.

enter image description here

Nie mogę znaleźć artykułu wyjaśniającego, jak to się robi z Powershell. Tworzenie events i log names/sources nie jest problemem, ale Views jest czymś innym

0
DarkLite1 9 styczeń 2020, 18:00

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Wszystkie są przechowywane w %ProgramData%:

Copy-Item -Path "$env:ProgramData\Microsoft\Event Viewer\Views\*" -Recurse -Destination C:\path\to\export\views\to\
1
Mathias R. Jessen 9 styczeń 2020, 15:42