Mam usługę OAUTH2 biegnące w POD, który wymaga użytkownika do wysłania żądania do

http: // [Adres] / oauth / token? grant_type = client_credentials & amp; scope = [zakres]

Mam regułę ingresową jak poniżej, i wydaje mi się, że INGRESS usuwa słowa "oauth", gdy się pisze.

Na przykład, używając reguły INGRESS poniżej, gdy użytkownik przesyła żądanie do: http://address.com/oauth/Token?grant_type=client_credentials& Zakres = [zakres] Wtedy auth-Service otrzymuje żądanie: http://address.com/Token?grant_type=Client_credentials& ;scope=[Scope ].

Czy tak jest, aby to naprawić?

apiVersion: extensions/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
 name: gateway-ingress
 annotations:
  nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target: /
spec:
 rules:
 - host: address.com
  http:
    paths:
    - path: /oauth/*
     backend:
      serviceName: auth-service
      servicePort: 8052
-1
hinewwiner 15 grudzień 2019, 06:03

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Rozwiązałem to, po prostu usunięcie adnotacji docelowej przepisywania.

Również musiałem usunąć / * po / oauth

Mam nadzieję, że to pomaga innym ludziom.

2
hinewwiner 15 grudzień 2019, 11:50