Cześć, obecnie pracuję nad grą w życiu z płótnem JavaFX. Jednak wydaje się, że w moim algorytmie wydaje się błąd. Wciąż życie pracują jednak, że reszta nie, wzory takie jak szybowiec nie poruszają sposobu, w jaki powinni. Używam tablicy 2D INT, żywy jest 1 i martwy jest 0. Oto mój algorytm:

  private void checkRules() {
    int[][] newBoard = board;
    int amountOfAliveNeighbours;
    for (int y = 0; y < board.length; y++) {
      for (int x = 0; x < board[y].length; x++) {
        amountOfAliveNeighbours = getAmountOfAliveNeighbours(x, y);
        if (board[y][x] == ALIVE) {
          if (amountOfAliveNeighbours == 2 || amountOfAliveNeighbours == 3) {
            newBoard[y][x] = ALIVE;
          }else{
            newBoard[y][x] = DEAD;
          }
        } else if (board[y][x] == DEAD){
          if (amountOfAliveNeighbours == 3) {
            newBoard[y][x] = ALIVE;
          }else{
            newBoard[y][x] = DEAD;
          }
        }
      }
    }
    board = newBoard;
  }

  private int getAmountOfAliveNeighbours(int x, int y) {
    int neighbours = 0;
    // top left
    if (x - 1 >= 0 && y - 1 >= 0) {
      if (board[y - 1][x - 1] == ALIVE)
        neighbours++;
    }
    // top center
    if (y - 1 >= 0) {
      if (board[y - 1][x] == ALIVE)
        neighbours++;
    }
    // top right
    if (x + 1 < board[0].length && y - 1 >= 0) {
      if (board[y - 1][x + 1] == ALIVE)
        neighbours++;
    }
    // middle left
    if (x - 1 >= 0) {
      if (board[y][x - 1] == ALIVE)
        neighbours++;
    }
    // middle right
    if (x + 1 < board[0].length) {
      if (board[y][x + 1] == ALIVE)
        neighbours++;
    }
    // bottom left
    if (x - 1 >= 0 && y + 1 < board.length) {
      if (board[y + 1][x - 1] == ALIVE)
        neighbours++;
    }
    // bottom center
    if (y + 1 < board.length) {
      if (board[y + 1][x] == ALIVE)
        neighbours++;
    }
    // bottom right
    if (x + 1 < board[0].length && y + 1 < board.length) {
      if (board[y + 1][x + 1] == ALIVE)
        neighbours++;
    }
    return neighbours;
  }
0
Lucifer Uchiha 12 marzec 2020, 15:45

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Przydziel pamięć na tablicę tymczasową taką jak:

int[][] newBoard = new int[board.length][board[0].length];

Proponowałbym refaktoryzować obliczenie sąsiadów:

 private int getAmountOfAliveNeighbours(int x, int y) {
  int neighbours = 0;
  for (int dx = -1; dx <= 1; dx++) {
   for (int dy = -1; dy <= 1; dy++) {
    if ((dx !=0 || dy != 0) && isAlive(x + dx, y + dy)) {
     neighbours++;
    }
   }
  }
  return neighbours;
 }

 private boolean isAlive(int x, int y) {
  return (x >= 0) && (x < board.length) &&
    (y >= 0) && (y < board[0].length) &&
    (board[x][y] == ALIVE);
 }
3
Alex 12 marzec 2020, 13:08