Próbuję zeskanować kod QR za pomocą mojej aplikacji Xamarin Forms

Używam pakietu ZXING

Byłem w stanie włączyć latarkę tym przez cały czas:

      TimeSpan timespan = new TimeSpan(0, 0, 0, 0, 0);
      Device.StartTimer(timespan, () =>
      {
        scanner.Torch(true);
        return true;
      });
      var scanResult = await scanner.Scan(optionsCustom);
      return scanResult.Text;

Czy istnieje sposób, aby przekształcić latarkę tylko w razie potrzeby?

Lub przechwytują przyciski głośności, aby włączyć i wyłączyć latarkę

0
Emil G 2 styczeń 2020, 20:05

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Możesz utworzyć niestandardową nakładkę na skaner za pomocą przycisku, który włącza / wyłącza latarkę.

0
Adlorem 2 styczeń 2020, 17:29