Miałem poprosić o dodanie wartości znaku na liczbę całkowitą, czy ktoś wie, jak to zrobić?

#include<stdio.h>
int main()
{
  char num[100];
  int sum=0,n;
  printf("Total number: ");
  scanf("%d",&n);
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    printf("Number %d: ",i+1);
    scanf("%s",&num);
    sum=sum+num;
  }
  printf("Total = %d",sum);
}
c
1
Bolbol Tay 25 grudzień 2019, 05:03

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Musisz przekonwertować ciąg do liczby całkowitej przy użyciu (ATOI) reprezentacji numerycznej, aby go dodać.

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main()
{
  char num[100];
  int sum=0,n;
  printf("Total number: ");
  scanf("%d",&n);
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    printf("Number %d: ",i+1);
    scanf("%s",&num);
    sum+=atoi(num);
  }
  printf("Total = %d",sum);
}
2
Alex 25 grudzień 2019, 02:08