Mam klasę modelu:

public class AccountDetails
{

    public string MainCode { get; set; }

    public string BranchCode { get; set; }

    public string Name { get; set; }

    public string MobileNo { get; set; }
}

Mam dane, które pobrałem z API:

[{'MainCode':'0030004875281','BranchCode':'003','Name':'BIMAL KUMAR ADHIKARI','MobileNo':'9845685475'}]

Teraz muszę wiązać dane do modelu. Kiedy próbowałem go parsować w Jarray i Deserialize It jeszcze żadnych wyników.

1
Aayush Rajopadhyaya 5 styczeń 2020, 08:03

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Twoje dane z API to tablica z jednym elementem, więc trzeba wiązać go do tablicy modeli.
Używanie Newtonsoft.Json:

var data = "[{'MainCode':'0030004875281','BranchCode':'003','Name':'BIMAL KUMAR ADHIKARI','MobileNo':'9845685475'}]";
var models = JsonConvert.DeserializeObject<List<AccountDetails>>(data);
1
Roman.Pavelko 5 styczeń 2020, 05:09