Mam problem, aby służyć modelowi w odniesieniu do rejestru modelu. Według pomocy ścieżka powinna wyglądać tak:

Modele: / Model_Name / Etap

Kiedy wpisuję terminal:
mlflow models serve -m models:/ml_test_model1/Staging --no-conda -h 0.0.0.0 -p 5003

Mam błąd:
mlflow.exceptions.MlflowException: Not a proper models:/ URI: models:/ml_test_model1/Staging/MLmodel. Models URIs must be of the form 'models:/<model_name>/<version or stage>'.

Model jest zarejestrowany i widoczny w DB i Server.
.. Jeśli umieścię absolutną ścieżkę, działa (eksperyment_id / run_id / artefacts / model_name).

Wersja MLFLOW: 1,4
Wersja Pythona: 3.7.3

Czy to kwestia niektórych ustawień środowiskowych lub coś innego?

1
msyk88 5 grudzień 2019, 14:20

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Ten styl odniesienia modelu artefaktów jest zamocowany z MLFLOW V1.5 (Fix błędu).

Musisz uruchomić mlflow db upgrade <db uri>, aby odświeżyć schematy przed ponownym uruchomieniem serwera MLFLOW.

Listing Listing Mel Listing Modele pomocne:

<server>:<port>/api/2.0/preview/mlflow/registered-models/list

0
Krish 25 grudzień 2019, 05:31