Używam Azure CosmosDb, aby przechowywać dokumenty z TTL włączone dokumenty.

Jeśli zniszczę przedmiot lub wymień go, czy liczba TTL resetuje i rozpoczyna "licząc" od momentu, gdy aktualizuję, lub po prostu trwa po prostu z "pierwszego utworzenia" dokumentu?

Dziękuję Ci!

0
Kiril1512 5 grudzień 2019, 13:25

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

W dokumencie znajduje się parametr _ts, który jest ostatnim zmodyfikowanym znacznikiem czasu. I odnosząc się do: Ustaw czas na życie na przedmiocie

enter image description here

Jeśli więc zaktualizujesz przedmiot lub wymień go, liczy się, resetuje się i zacznij "liczyć" od momentu, gdy go zmodyfikujesz.

3
Jack Jia 6 grudzień 2019, 03:18