Importuję "React-Number-Salera", ale nie mogę znaleźć modułu. To jest błąd:

Nie można znaleźć pliku deklaracji dla modułu "Reaction-Number-Picker". "C: /Users/admin/documents/programacion-3-2019-arias/cliente/node_modules/react-Number-picker/dist/react-Number-picker.js" domyślnie ma typ "dowolny". Wypróbuj npm install @types/react-number-picker Jeśli istnieje lub dodać nowy plik Deklaracji (.d.ts) zawierający declare module 'react-number-picker'; TS (7016)

Każdy ma taki sam problem?

0
Francisco Arias 11 styczeń 2020, 16:50

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Przejdź do swojego pliku tsconfig.json i pod compilerOptions Dodaj tę linię "noImplicitAny": false. Jeśli jest ustawiony na prawdziwość, zmień go na false. Zapewnia to pozwolenie na import dla nieaktywnych bibliotek osób trzecich.

"compilerOptions": {
 ...other options here
"noImplicitAny": false
 },
0
Aditya 11 styczeń 2020, 14:54