Wyskoczył mi błąd:

System.data.ENTITY.Infrasructure.dbupdateException: Nieprawidłowe napotkane dane. Brakuje wymaganego związku. Sprawdź staterentries, aby określić źródło naruszenia ograniczenia.

Zmieniłem się więc kod, który rzuca wyjątek. Teraz łapię wyjątek w celu przeczytania StateEntries. Ale nie jestem w stanie znaleźć StateEntries w wyjątku za pomocą okna Watch w Visual Studio 2019.

try
{
    context.SaveChanges();
}
catch (Exception e)
{
    var stop = 0; //I put a breakpoint here and examine the **e**
}

enter image description here

Czy możesz, proszę, poinformuj mnie o nieruchomości w wyjątku, który opracowuje StateEntries?

1
hellouworld 16 styczeń 2020, 13:15

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Spróbuj wiercić w Innorexception, aż dotrzesz do najgłębszego.

1
Rob 7 luty 2020, 19:17