Moim celem jest skrypt, aby zastosować nawet rzędy, aby mógł użyć dziwnych wierszy na inne wejście. Próbowałem zastosować konkretną ofertę do funkcji, ale moi wielu, wiele prób po prostu borkował skrypt.

Ponieważ wszystko działa dobrze z tym kodem, ale stosuje skrypt do wszystkiego.

function onEdit(e){
 var activeCell = e.range;
 var val = activeCell.getValue();
 var r = activeCell.getRow();
 var c = activeCell.getColumn();
 var wsName = activeCell.getSheet().getName();
 if (wsName === mainWsName && c === Category && r > 3){
  OptionsValidation (val,r);
0
Shrikezero 14 styczeń 2020, 21:32

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Wszystko, co musisz zrobić, to filtrować dziwne wiersze:

function onEdit(e){
 var activeCell = e.range;
 var val = activeCell.getValue();
 var r = activeCell.getRow();
 if (r % 2 == 1) return; //THIS ENDS THE SCRIPT WITHOUT DOING ANYTHING IF ODD
 var c = activeCell.getColumn();
 var wsName = activeCell.getSheet().getName();
 if (wsName === mainWsName && c === Category && r > 3){
  OptionsValidation (val,r);
3
J. G. 14 styczeń 2020, 19:34