Mam zestaw danych, gdzie panel_county_id jest indywidualny identyfikator hrabstwa, a {x1}} jest rok (przez dwa lata - 2005 i 2009). Próbuję znaleźć tempo wzrostu PKB na mieszkańca między dwoma latami.

Użyłem następującej składni, ale zmienne były null.

bysort panel_county_id (year) : gen gdppc_r_2009 = (gdppc[2009] - gdppc[2005])/(gdppc[2005])

Jak mogę naprawić składnię?

-1
song0089 9 grudzień 2019, 12:26

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Twoje podpisyty są całkiem złe. Po sortowaniu obserwacje, które chcesz, są tylko 1 i 2 za pierwsze i drugie obserwacje w każdym panelu.

bysort panel_county_id (year) : gen gdppc_r_2009 = (gdppc[2] - gdppc[1])/gdppc[1]

Nie jest to błąd, aby używać podpisów, które nie odpowiadają obserwacjom w danych, ale wynik brakuje wartości (Stati nie używa terminu "Null" tutaj).

0
Nick Cox 9 grudzień 2019, 09:59