W Dokumentacja referencyjna metody, jest jakiś przykładowy kod, skopiowany poniżej:

char8 GetNext()
{
  if (i >= str.Length)
    return 0;
  return str[i++];
}

/* Allocates a delegate bound to GetNext() */
delegate char8() strDlg = scope => GetNext;

strDlg = scope () =>
{
  return 'A';
};

strDlg = scope [&] () =>
{
  return GetNext();
};

/* This delegate owns a string */
String tempStr = new String(str);
tempStr.EnsureNullTerminated();
strDlg = scope [&] () =>
{
  return str[i++];
}
~
{
  delete tempStr;
};

W dwóch z trzech przykładów definicji lambda znajduje się [&] między ekspresją alokacji (scope) i parametry Lambda. Co to jest [&]?

Aby uzyskać dodatkowe przykłady, oto kilka fragmentów testów Włączony źródło IDE:

struct Splattable
{
  public int32 mA = 10;
  public int16 mB = 200;

  public void TestLambda() mut
  {
    delegate int(ref int a, ref int b) dlg = scope [&] (a, b) => 
    {
      a += 20;
      b += 30;
      mA++;
      return mA + a + b;
    };

    mA = 100;
    int testA = 8;
    int testB = 9;
    Test.Assert(dlg(ref testA, ref testB) == 100+1 + 20+8 + 30+9);
    Test.Assert(testA == 28);
    Test.Assert(testB == 39);
    Test.Assert(mA == 101);
  }
}

class ClassA
{
  public int mA;

  public void TestLambda()
  {
    delegate int(ref int a, ref int b) dlg = scope (a, b) => 
    {
      a += 20;
      b += 30;
      mA++;
      return mA + a + b;
    };

    mA = 100;
    int testA = 8;
    int testB = 9;
    Test.Assert(dlg(ref testA, ref testB) == 100+1 + 20+8 + 30+9);
    Test.Assert(testA == 28);
    Test.Assert(testB == 39);
    Test.Assert(mA == 101);
  }
}

Oto kolejny zestaw przykładowych / testów z części Idehelper Kod źródłowy gdzie każda definicja lambda ma [&]:

using System;

namespace Tests
{
  class Lambdas
  {
    [Test]
    static void TestBasics()
    {
      int a = 1;

      Action act = scope [&] () =>
      {
        Action act2 = scope [&] () =>
        {
          a += 100;
        };
        act2();
      };
      act();

      Test.Assert(a == 101);
    }

    static int Add3<T>(T func) where T : delegate int()
    {
      return func() + func() + func();
    }

    [Test]
    static void TestValueless()
    {
      Test.Assert(Add3(() => 100) == 300);

      int a = 20;
      int result = Add3(() => a++);
      Test.Assert(result == 63);
    }

    [Test]
    static void LambdaWithDtor()
    {
      int a = 10;
      int b = 20;

      //
      {
        delegate void() dlg = scope [&] () =>
        {
          a++;
        }
        ~
        {
          b++;
        };
        dlg();
      }

      Test.Assert(a == 11);
      Test.Assert(b == 21);

      delegate void() dlg = new [&] () =>
      {
        a += 100;
      }
      ~
      {
        b += 200;
      };
      dlg();
      Test.Assert(a == 111);
      Test.Assert(b == 21);
      delete dlg;
      Test.Assert(b == 221);
    }
  }
}

Wreszcie, [&] może nie być ściśle z lambda. Mogę umieścić go w innych definicjach takich jak let s = new [&] String(); i kompiluje bez żadnej kwestii i tak daleko, jak mogę powiedzieć, że działa z tym samym wynikiem, jak bez niego. Ale jeszcze nie widziałem, że występuje nigdzie indziej w przykładzie / kod testowy.

1
Ruzihm 17 styczeń 2020, 00:20

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

[&] Oznacza przechwytywanie dowolnych miejscowych mieszkańców według odniesienia, a nie według wartości.

W przykładzie, dla classa this jest przekazywany wartością do lambda. Skutecznie: this.mA++;

1
Isaac Paul 20 kwiecień 2020, 19:48