Próbujemy połączyć się z podmiotem Autobusu Azure Service z aplikacji językowej "Idź" i integracja z podmiotem magistrali usług Azure Service jest możliwe dzięki dostarczaniu żetonu Tokena SAS lub Azure AD OAuth2.0, który zostanie uzyskany za pośrednictwem głównych zleceniodawców. Technicznie preferuję opcję zleceniodawstwa bezpieczeństwa, a nie token SAS, ponieważ ma luki w zabezpieczeniach.

Jak nabyć Token Oauth2.0 z Azure AD za pomocą języka, takiego jak "Go", dla których Azure AD SDK nie jest dostępny?

Czy można dokonać bezpośredniego połączenia z API ADPER AD REST, aby uzyskać dostęp do tokenu OAuth2.0? Jeśli tak, niektóre próbki kodu byłyby pomocne, inaczej sugeruj odpowiednie opcje.

1
191180rk 3 styczeń 2020, 12:25

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Oto Dostępne uwierzytelnienie Metody dla Go.

Możesz także dokonać bezpośredniego połączenia, aby uzyskać token dostępu.

https://login.microsoftonline.com/{tenant}/oauth2/token

enter image description here

Odniesienie:

Oauth 2.0 Client Poświadczenia dotacji

Uwierzytelnij i autoryzuj aplikację z Azure Active Directory, aby uzyskać dostęp do podmiotów autobusowych Azure Service

0
Tony Ju 14 styczeń 2020, 02:43