Mam klasę Kotlin o nazwie HttpsAuthenticator. Plik, w którym mieszka ta klasa jest również taką samą nazwą. HttpsAuthenticator ma wewnętrzną klasę o imieniu XYZ. Oto kod:

public class HttpsAuthenticator
{
    public class XYZ{

    }
}

enter image description here

Z innej klasy, kiedy instancji każdej z tych dwóch klas, HttpsAuthenticator() nie powiedzie się błędem Unresolved reference. Jaka jest różnica. Jak wzbudzić HttpsAuthenticator? Jestem absolutnie nowy w Kotlin, więc muszę brakować czegoś podstawowego, wierzę?

0
pnizzle 24 grudzień 2019, 07:22

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Co skończyło się naprawić, było po prostu dodawanie import HttpsAuthenticator

Dlaczego XYZ był widoczny, zanim w tej chwili jest poza moim zrozumieniem. Jestem pewien, że ktoś podejmie wyjaśnienie.

0
pnizzle 27 grudzień 2019, 01:14