Tworzę 2 zadania Jar w Gradle. Jeden na wspólne zajęcia:

tasks.register('compile-common', JavaCompile) {
  description = 'compile common classes'
  source = sourceSets.main.scala.srcDirs.collect { it.toPath().resolve('my/artifact/common').toFile() }
  classpath = sourceSets.main.compileClasspath
  destinationDir = project.buildDir.toPath().resolve('classes.common').toFile()
}

tasks.register('common-jar', Jar) {
  description = 'build common jar'
  manifest {
    attributes 'Build': project.version
  }
  archivesBaseName = project.name + '-common'
  from project.buildDir.toPath().resolve('classes.common').toFile()
  dependsOn 'compile-common'
}

A dla całego projektu o niestandardowej nazwie:

tasks.register('project-jar', Jar) {
  description = 'build project jar'
  manifest {
    attributes 'Build': project.version
  }
  archivesBaseName = project.name
  from sourceSets.main.output
  dependsOn 'compileScala'
}

Następnie uruchamiam build w bash:

$ rm -rf build/libs; ./gradlew project-jar common-jar; ls -l build/libs
-rw-r--r-- 1 a.iatsuk staff 265619 Dec 24 14:52 project-common-0.3.61.jar

$ rm -rf build/libs; ./gradlew common-jar project-jar ; ls -l build/libs
-rw-r--r--@ 1 a.iatsuk staff 11482514 Dec 24 14:53 project-0.3.61.jar

$ rm -rf build/libs; ./gradlew common-jar; ./gradlew project-jar; ls -l build/libs
-rw-r--r-- 1 a.iatsuk staff 11482514 Dec 24 14:54 project-0.3.61.jar
-rw-r--r-- 1 a.iatsuk staff 265619  Dec 24 14:54 project-common-0.3.61.jar

Dlaczego nie mogę dostać 2 słoików, kiedy dzwonię do obu zadań? Próbuję napisać zadanie wydania, ale i tak nie działa:

tasks.register('build-release') {
  dependsOn 'common-jar'
  dependsOn 'project-jar'
}
0
Andrei Iatsuk 24 grudzień 2019, 15:21

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Usuwam wszystkie symbole = i zamieniam archivesBaseName na baseName. Nie wiem dlaczego, ale ta poprawka mi pomaga:

tasks.register('common-jar', Jar) {
  description 'build common jar'
  manifest {
    attributes 'Build': project.version
  }
  baseName project.name + '-common'
  from {
    project.buildDir.toPath().resolve('classes.common').toFile()
  }
  dependsOn 'compile-common'
}

tasks.register('project-jar', Jar) {
  description 'build project jar'
  manifest {
    attributes 'Build': project.version
  }
  baseName project.name
  from {
    sourceSets.main.output
  }
  dependsOn 'compileScala'
}
0
Andrei Iatsuk 24 grudzień 2019, 13:11