@Data
@Builder
public class A implements Serializable {
  private List<B> bList;
}
@Data
@Builder
public class B implements Serializable {
  private String name;
  private String lname;
}

W mojej głównej klasie próbuję utworzyć listę z sznurka JSON. Za pomocą {x0}}

Praca tak długo, jak nie będę zachowywać @Builder adnotacji na klasie A i B.

Ale kiedy próbuję utworzyć listę za pomocą tego samego ciągu z adnotacji @Builder, zaczął rzucać błąd

 com.fasterxml.jackson.databind.exc.InvalidDefinitionException: Cannot construct instance of A**

 (no Creators, like default construct, exist): cannot deserialize from Object value (no delegate- or property-based Creator)
0
Sagar Gangwal 8 styczeń 2020, 16:47

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Możesz zmienić swój kod jak poniżej

@Data
@Builder
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
public class A implements Serializable {
  private List<B> bList;
}

@Data
@Builder
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
public class B implements Serializable {
  private String name;
  private String lname;
}
1
Jaganath Kamble 8 styczeń 2020, 14:28