Istnieje możliwość tworzenia niestandardowych elementów do menu kontekstowego przeglądarki i zwrotna może być zarejestrowana ("cel"). Ale kliknij zdarzenie nie przekazuje wewnątrz tego zwrotnego - potrzebuję, aby uzyskać stan "Ctrl". Aby naprawić, że muszę zastąpić autodesk.viewing.private.contextmenu.prototype.addcallbackTomenuiTem Metoda jako "brudne rozwiązanie". Czy jest jakieś inne rozwiązanie? Str.s. Albo możesz przekazać "zdarzenie" wnętrze "Cel" Call Inside 'AddCallBackToMenUIUIM' Metoda poza pola? Nie jest dużą zmianą, ale jest przydatna do przetwarzania stanu przycisków Meta

1
Yury Apanasik 4 styczeń 2020, 01:16

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Nie jesteś dokładnie pewien, co wstrzymanie jest dla twojej potrzeby?

Po zarejestrowaniu się niestandardowego menu kontekstowego masz dostęp do oryginalnego zdarzenia myszy, a także klawisz naciśnij STAN OFF the status obiekt:

NOP_VIEWER.registerContextMenuCallback('MyExtensionName', function (menu, status) {

     menu.push({
       title: 'context menu name',
       target: function () {
         //access mouse event via "status.event"
     }});

   })

edytuj Ten sam obiekt zdarzeń jest dostępny z Autodesk.Viewing.Extensions.ViewerObjectContextMenu.buildMenu

ViewerObjectContextMenu.prototype.buildMenu = function (event, status) {
...
2
Bryan Huang 14 styczeń 2020, 07:09