W Ten film Grant wykonuje transformację nieliniową. Transformacja kartezjańskich do Polaru jest również nieliniowa. Znajdujemy wyznacznik matrycy jacobian, która ma być 1 / r. Mogłem Replika transformacji, która dotarła, ale jak animować tego kartezjańskiego na Polar za pomocą Manim. Innymi słowy, co byłby F1 i F2. Próbowałem (x ^ 2 + y ^ 2) ^ 0,5 i Arctan (Y / X)

def construct(self):
  def arctan(x, y):
    if x and y == 0:
      return 0
    else:
      return np.arctan(y / x)

  grid = NumberPlane()
  grid.prepare_for_nonlinear_transform()
  self.play(
    grid.apply_function,
    lambda p: p + np.array([
      (p[0]**2 + p[1]**2)**0.5,
      arctan(p[0], p[1]),
      0,
    ]),
    run_time=3,
  )
-1
Aravindh Vasu 17 styczeń 2020, 15:42

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź
class AV(Scene):
  def construct(self):
    def polar2c(p):
      return np.array([
        p[0]*np.cos(p[1]),
        p[0]*np.sin(p[1]),
        0
        ])

    grid = NumberPlane(
      x_line_frequency=PI/4,
      y_line_frequency=PI/4,
      x_min=-PI,
      x_max=PI,
      y_min=-PI,
      y_max=PI
      )
    func = FunctionGraph(lambda x: 0.5*np.sin(5*x)+2,x_min=-PI,x_max=PI)
    grid.add(func)
    self.add(grid)
    grid.faded_lines[4:9].fade(1)
    grid.faded_lines[12:].fade(1)
    grid.background_lines[4:9].fade(1)
    grid.background_lines[12:].fade(1)
    self.play(Rotating(func,radians=PI,axis=UR,about_point=ORIGIN,run_time=2,rate_func=smooth))
    grid.generate_target()
    grid.target.prepare_for_nonlinear_transform()
    grid.target.apply_function(lambda p: polar2c(p))

    self.play(
      MoveToTarget(grid,run_time=4)
    )
    self.wait(3)
0
TheoremOfBeethoven 31 styczeń 2020, 07:05