Widziałem jakąś stronę internetową, gdy na pierwszej stronie automatycznie wypełnia pole wyszukiwania z lokalizacją. Chcę zaimplementować to samo dla mojego witryny katalogowej. Jedno dziedzina jest dla tego, co chcą wyszukać, a drugie pole jest polem lokalizacji dla użytkownika, aby wprowadzić miasto lub kod pocztowy, na którym chcesz wyszukać.

Chcę wstępnie wypełnić pole lokalizacji, automatycznie raz użytkownik wylądował na pierwszej stronie. Jakieś moduły, których mogę użyć?

0
fkaufusi 3 styczeń 2020, 17:17

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Będzie zależeć od tego, na jakiej wyszukiwarce / backend używasz. Korzystanie z Solr, można użyć Pole geolokacji w połączeniu z Lokalizacja wyszukiwania API.

Moduł lokalizacji API wyszukiwania dodaje możliwość wyszukiwania lokalizacji do modułu API wyszukiwania (obecnie Apache Solr jest obsługiwany jako klasa usług).

Pole geolokacji zapewnia typ pola do przechowywania lokalizacji geograficznych jako paragrafy szerokości i długości geograficznej (LAN, LNG), a także niezbędną integrację, aby wyświetlić te lokalizacje poprzez widoki, pola i wykorzystanie wielu różnych dostawców map.

Po skonfigurowaniu będziesz mógł wstępnie wypełnić pole lokalizacji, zaczepując do formularza wyszukiwania za pomocą Hook_form_alter.

1
EricLavault 4 styczeń 2020, 10:23