Po prostu ulepszony do PHP 7.4.1 Następuje: https://dev.to/pushkaranand/upgrading-to -php-7-4-26 dg

Po uaktualnieniu

Aplikacja Code-Igniter generuje błąd, taki jak:

Type: Error

Message: Call to undefined function mysqli_init()

Filename: /var/www/html/CI_PROJECT/system/database/drivers/mysqli/mysqli_driver.php

Próbowano: Odkomentowując poniższy wiersz w php.ini (/etc/php/7.4/apache2/php.ini):

extension=mysqli 
extension=/path/to/extension/mysqli.so
mysqli.allow_local_infile = On 

Potem zrobił

systemctl restart apache2

Proszę, poprowadź mnie odpowiednim rozwiązaniem.

1
Himani 3 styczeń 2020, 14:21

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Spróbuj tego :

sudo apt-get install php7.4-mysql

Następnie w pliku Router.php

/var/www/html/CI_PROJECT/application/third_party/MX/Router.php         

 // if (strpos($class, $suffix) === FALSE)
 if( $suffix && strpos($class, $suffix) === FALSE)

Oraz w pliku Modules.php

/var/www/html/CI_PROJECT/vv_project/application/third_party/MX/Modules.php

// (is_array($module)) ? list($module, $params) = each($module) : $params = NULL;   
(is_array($module)) ? list($module, $params) = [key($module), current($module)] : $params = NULL;
3
Vianyak 3 styczeń 2020, 12:07